WEBSHOP

Naše usluge

Godine iskustva u ovoj oblasti predstavljaju garanciju visokog nivoa kvaliteta u pružanju svih vrsta vulkanizerskih usluga. Rad edukovanih kadrova na najsavremenijim mašinama po povoljnim cijenama pružiće zadovoljstvo svakom korisniku naših usluga. Montaža guma - predstavlja stavljanje gume na felnu, a demontaža obrnut proces tj. skidanje gume sa felne. Prilikom ove vulkanizerske operacije nepažnja ili nestručnost mogu dovesti do oštećenja na gumi.

Balansiranje gume - je uravnoteženje mase točkova, koje se postiže korišćenjem tzv. tegova. Preporuka je da se nakon montaže guma uradi i balansiranje, kako ne bi došlo do podrhtavanja volana ili cijelog vozila.

Popravka guma - je uslovljena stepenom oštećenja. Ukoliko se pregledom utvrdi da su oštećenja veća preporučuje se kupovina novih guma, ukoliko se utvrdi da su manja u praksi se najčešće radi popravka pomoću čepova ili fleka. Obzirom da bezbjednost pri vožnji može biti ugrožena ukoliko je popravka gume izvršena čepovanjem, trebalo bi se uvjek odlučivati za fleku. Kod fleka razlikujemo njihovo nanošenje na oštećeno mjesto toplom i hladnom vulkanizacijom. Nakon tretiranja mjesta nanošenja, topla vulkanizacija podrazumijeva da se fleka zapeče peglom. Međutim, takav način može da utiče negativno na strukturu gume, zato se u našim servisima radi hladna vulkanizacija, gdje se fleka lijepkom za tu namjenu pričvršćuje na mjesto oštećenja.